Αν θέλετε να στείλετε τα στοιχεία της συμμετοχής σας με συμπλήρωση φόρμας, μπορείτε είτε

1. να την κατεβάσετε καταρχήν από τον εντός παρενθέσεων σύνδεσμο (φόρμα συμμετοχής nemesimarathon) και να μας τη στείλετε με email, είτε

2. να τη συμπληρώσετε άμεσα και να τη στείλετε πατώντας στο σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο.