Όσες/οι φοιτήτριες/ητές επιθυμούν να ασχοληθούν με το χορό Oriental καλούνται να προσέλθουν στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Παντείου για την πρώτη συνάντηση

την Τετάρτη 14.3.2018 και ώρα 14.00 - 15.00

Δεν απαιτείται κόστος εγγραφής ή συμμετοχής, όλα τα μαθήματα είναι δωρεάνγια τους φοιτητές/τριες. Τα μαθήματα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα διεξάγονται

 

 κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα

Όσοι-σες επιθυμούν να λάβουν μέρος, καλούνται να το δηλώσουν  στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, επιτόπου, τηλεφωνικά από 11 έως 14.00 στο 2109025717, ή με email προς την ηλεκτρονική διεύθυνση gym@panteion.gr.

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Βεβαίωση υγείας:
Επιλογή:
Ημερομηνία:*
Word Verification: