α.α

Ομάδα α΄

Ομάδα β΄

Ημερομηνία

Αποτελέσματα

1.

Σκύλοι

Ελεγκτές F.C.

Δευτέρα 19/11/2018

4-4

2.

Προποτζήδες

ΠΑ.ΠΕΙ

Δευτέρα 19/11/2018

7-3

3.

5G

Κοινωνική Πολιτική

Δευτέρα 19/11/2018

4-0

4.

Αστέρας Παντείου

Πύραυλος

Δευτέρα 19/11/2018

3-5

5.

Λάς Κλάμας

Σκύλοι

Τετάρτη 21/11/2018

7-2

6.

Ελεγκτές F.C.

Προποτζήδες

Τετάρτη 21/11/2018

5-3

7.

Jack Daniels

5G

Τετάρτη 21/11/2018

1-4

8.

Κοινωνική Πολιτική

Αστέρας Παντείου

Τετάρτη 21/11/2018

3-7

9.

ΠΑ.ΠΕΙ

Λάς Κλάμας

Δευτέρα 26/11/2018

6-6

10.

Προποτζήδες

Σκύλοι

Δευτέρα 26/11/2018

3-0

11.

Πύραυλος

Jack Daniels

Δευτέρα 26/11/2018

0-3

12.

Αστέρας Παντείου

5G

Δευτέρα 26/11/2018

3-2

13.

ΠΑ.ΠΕΙ

Ελεγκτές F.C.

Τετάρτη 28/11/2018

4-12

14.

Λάς Κλάμας

Προποτζήδες

Τετάρτη 28/11/2018

6-5

15.

Πύραυλος

Κοινωνική Πολιτική

Τετάρτη 28/11/2018

6-2

16.

Jack Daniels

Αστέρας Παντείου

Τετάρτη 28/11/2018

3-7

17.

Σκύλοι

ΠΑ.ΠΕΙ

Δευτέρα 03/12/2018

5-1

18.

Ελεγκτές F.C.

Λάς Κλάμας

Δευτέρα 03/12/2018

4-10

19.

5G

Πύραυλος

Δευτέρα 03/12/2018

3-2

20.

Κοινωνική Πολιτική

Jack Daniels

Δευτέρα 03/12/2018

3-5

21.

Sourouklemedes

Σκύλοι

Τετάρτη 05/12/2018

4-5

22.

Aμπαλαδέρος

5G

Τετάρτη 05/12/2018

3-7

23.

Ελεγκτές F.C.

Sourouklemedes

Τετάρτη 05/12/2018

4-3

24.

Κοινωνική Πολιτική

Aμπαλαδέρος

Τετάρτη 05/12/2018

3-0

25.

Sourouklemedes

Προποτζήδες

Δευτέρα 10/12/2018

1-8

26.

Aμπαλαδέρος

Αστέρας Παντείου

Δευτέρα 10/12/2018

3-9

27.

ΠΑ.ΠΕΙ

Sourouklemedes

Δευτέρα 10/12/2018

6-4

28.

Πύραυλος

Aμπαλαδέρος

Δευτέρα 10/12/2018

5-2

29.

Sourouklemedes

Λάς Κλάμας

Τετάρτη 12/12/2018

5-8

30.

Aμπαλαδέρος

Jack Daniels

Τετάρτη 12/12/2018

2-5

31.

Ελεγκτές F.C.

Σκύλοι

Τετάρτη 12/12/2018

6-6

32.

ΠΑ.ΠΕΙ

Προποτζήδες

Τετάρτη 12/12/2018

1-4

33.

Κοινωνική Πολιτική

5G

Δευτέρα 17/12/2018

4-9

34.

Πύραυλος

Αστέρας Παντείου

Δευτέρα 17/12/2018

3-1

35.

Σκύλοι

Λάς Κλάμας

Δευτέρα 17/12/2018

6-1

36.

Προποτζήδες

Ελεγκτές F.C.

Δευτέρα 17/12/2018

11-9

37.

5G

Jack Daniels

Τετάρτη 19/12/2018

11-2

38.

Αστέρας Παντείου

Κοινωνική Πολιτική

Τετάρτη 19/12/2018

5-1

39.

Λάς Κλάμας

ΠΑ.ΠΕΙ

Τετάρτη 19/12/2018

4-4

40.

Σκύλοι

Προποτζήδες

Τετάρτη 19/12/2018

5-9

41.

Jack Daniels

Πύραυλος

Τετάρτη 05/12/2018

5-13

42.

5G

Αστέρας Παντείου

Τετάρτη 05/12/2018

3-5

43.

Ελεγκτές F.C.

ΠΑ.ΠΕΙ

Τετάρτη 05/12/2018

10-2

44.

Προποτζήδες

Λάς Κλάμας

Τετάρτη 05/12/2018

7-5

45.

Κοινωνική Πολιτική

Πύραυλος

Δευτέρα 10/12/2018

2-6

46.

Αστέρας Παντείου

Jack Daniels

Δευτέρα 10/12/2018

9-2

47.

ΠΑ.ΠΕΙ

Σκύλοι

Δευτέρα 10/12/2018

3-9

48.

Λάς Κλάμας

Ελεγκτές F.C.

Δευτέρα 10/12/2018

4-8

49.

Πύραυλος

5G

Τετάρτη 12/12/2018

10-8

50.

Jack Daniels

Κοινωνική Πολιτική

Τετάρτη 12/12/2018

7-7

51.

Σκύλοι

Sourouklemedes

Τετάρτη 12/12/2018

10-1

52.

5G

Aμπαλαδέρος

Τετάρτη 12/12/2018

8-6

53.

Sourouklemedes

Ελεγκτές F.C.

Δευτέρα 17/12/2018

3-4

54.

Aμπαλαδέρος

Κοινωνική Πολιτική

Δευτέρα 17/12/2018

2-5

55.

Προποτζήδες

Sourouklemedes

Δευτέρα 17/12/2018

4-0

56.

Αστέρας Παντείου

Aμπαλαδέρος

Δευτέρα 17/12/2018

6-2

57.

Sourouklemedes

ΠΑ.ΠΕΙ

Τετάρτη 19/12/2018

2-5

58.

Aμπαλαδέρος

Πύραυλος

Τετάρτη 19/12/2018

4-7

59.

Λάς Κλάμας

Sourouklemedes

Τετάρτη 19/12/2018

6-4

60.

Jack Daniels

Aμπαλαδέρος

Τετάρτη 19/12/2018

3-0

61.

Προποτζήδες

Πύραυλος

Δευτέρα 08/04/2019

0-3

62.

Αστέρας Παντείου

Ελεγκτές F.C.

Δευτέρα 08/04/2019

3-4

63.

5G

Σκύλοι

Δευτέρα 08/04/2019

4-4

64.

Λάς Κλάμας

Κοινωνική Πολιτική

Δευτέρα 08/04/2019

2-2

65.

Προποτζήδες

Αστέρας Παντείου

Τετάρτη 10/04/2019

4-8

66.

Πύραυλος

Ελεγκτές F.C.

Τετάρτη 10/04/2019

6-2

67.

5G

Λάς Κλάμας

Τετάρτη 10/04/2019

9-5

68.

Σκύλοι

Κοινωνική Πολιτική

Τετάρτη 10/04/2019

4-1

69.

Ελεγκτές F.C.

Προποτζήδες

Δευτέρα 15/04/2019

0-2

70.

Σκύλοι

Πύραυλος

Δευτέρα 15/04/2019

3-9

71.

Αστέρας Παντείου

Λάς Κλάμας

Δευτέρα 15/04/2019

4-1

72.

Κοινωνική Πολιτική

5G

Δευτέρα 15/04/2019

4-11

73.

5G

Προποτζήδες

Τετάρτη 17/04/2019

6-6

74.

Πύραυλος

Λάς Κλάμας

Τετάρτη 17/04/2019

7-3

75.

Σκύλοι

Αστέρας Παντείου

Τετάρτη 17/04/2019

0-1

76.

Ελεγκτές F.C.

Κοινωνική Πολιτική

Τετάρτη 17/04/2019

8-8

77.

Σκύλοι

Προποτζήδες

Δευτέρα 06/05/2019

0-5

78.

Κοινωνική Πολιτική

Πύραυλος

Δευτέρα 06/05/2019

7-7

79.

Αστέρας Παντείου

5G

Δευτέρα 06/05/2019

4-8

80.

Λάς Κλάμας

Ελεγκτές F.C.

Δευτέρα 06/05/2019

3-3

81.

Πύραυλος

5G

Τετάρτη 08/05/2019

8-3

82.

Προποτζήδες

Λάς Κλάμας

Τετάρτη 08/05/2019

6-3

83.

Κοινωνική Πολιτική

Αστέρας Παντείου

Τετάρτη 08/05/2019

4-4

84.

Ελεγκτές F.C.

Σκύλοι

Τετάρτη 08/05/2019

8-12

85.

Λάς Κλάμας

Σκύλοι

Δευτέρα 13/05/2019

11-11

86.

5G

Ελεγκτές F.C.

Δευτέρα 13/05/2019

6-5

87.

Πύραυλος

Αστέρας Παντείου

Δευτέρα 13/05/2019

9-2

88.

Κοινωνική Πολιτική

Προποτζήδες

Δευτέρα 13/05/2019

3-9

89.

Πύραυλος

Προποτζήδες

Δευτέρα 20/05/2019

6-4

90.

Ελεγκτές F.C.

Αστέρας Παντείου

Δευτέρα 20/05/2019

5-4

91.

Σκύλοι

5G

Δευτέρα 20/05/2019

7-7

92.

Κοινωνική Πολιτική

Λάς Κλάμας

Δευτέρα 20/05/2019

3-3

93.

Αστέρας Παντείου

Προποτζήδες

Τετάρτη 22/05/2019

7-6

94.

Ελεγκτές F.C.

Πύραυλος

Τετάρτη 22/05/2019

1-5

95.

Λάς Κλάμας

5G

Τετάρτη 22/05/2019

7-10

96.

Κοινωνική Πολιτική

Σκύλοι

Τετάρτη 22/05/2019

3-9

97.

Προποτζήδες

Ελεγκτές F.C.

Δευτέρα 27/05/2019

4-1

98.

Πύραυλος

Σκύλοι

Δευτέρα 27/05/2019

6-5

99

Λάς Κλάμας

Αστέρας Παντείου

Δευτέρα 27/05/2019

3-5

100.

5G

Κοινωνική Πολιτική

Δευτέρα 27/05/2019

9-7

101.

Προποτζήδες

5G

Τετάρτη 29/05/2019

4-4

102.

Λάς Κλάμας

Πύραυλος

Τετάρτη 29/05/2019

6-8

103.

Αστέρας Παντείου

Σκύλοι

Τετάρτη 29/05/2019

4-3

104.

Κοινωνική Πολιτική

Ελεγκτές F.C.

Τετάρτη 29/05/2019

2-2

105.

Προποτζήδες

Σκύλοι

Δευτέρα 03/06/2019

7-3

106.

Πύραυλος

Κοινωνική Πολιτική

Δευτέρα 03/06/2019

9-9

107.

5G

Αστέρας Παντείου

Δευτέρα 03/06/2019

6-5

108.

Ελεγκτές F.C.

Λάς Κλάμας

Δευτέρα 03/06/2019

4-4

109.

5G

Πύραυλος

Τετάρτη 05/06/2019

6-7

110.

Λάς Κλάμας

Προποτζήδες

Τετάρτη 05/06/2019

4-5

111.

Αστέρας Παντείου

Κοινωνική Πολιτική

Τετάρτη 05/06/2019

4-4

112.

Σκύλοι

Ελεγκτές F.C.

Τετάρτη 05/06/2019

10-8

113.

Σκύλοι

Λάς Κλάμας

Δευτέρα 10/06/2019

9-9

114.

Ελεγκτές F.C.

5G

Δευτέρα 10/06/2019

4-7

115.

Αστέρας Παντείου

Πύραυλος

Δευτέρα 10/06/2019

11-15

116.

Προποτζήδες

Κοινωνική Πολιτική

Δευτέρα 10/06/2019

7-5

 

 

 

 

 

 

Tελευταία νέα

 

Κύριο Μενού

Open menu

Διεθνείς συμμετοχές