δισφαιρίσεις xi

Διεθνείς συμμετοχές

Tranlate Language

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

α.α Ομάδα α Ομάδα β Ημερομηνία Ώρα
1 Απάλευτοι Δ.Ε.Σ. Α έτος Πε 7 Νοεμβρίου 10.45
2 Δ.Ε.Σ. Β έτος Επτά Νάνοι Πε 7 Νοεμβρίου 10.45
3 Δ.Ε.Σ. Α έτος Απάλευτοι Πε 7 Νοεμβρίου 12.00
4 Επτά Νάνοι Δ.Ε.Σ. Β έτος Πε 7 Νοεμβρίου 12.00
5 Dream team Encrypted Τρ 12 Νοεμβρίου 10.45
6 Χαρισ-ματικοί Άτιτλοι Τρ 12 Νοεμβρίου 10.45
7 Άτιτλοι Dream team Τρ 12 Νοεμβρίου 12.00
8 Encrypted Χαρισ-ματικοί Τρ 12 Νοεμβρίου 12.00
9 Βαλντάνο 2 Ε.Τ.Τ. 7 Πε 14 Νοεμβρίου 10.45
10 Ελπίδα Αλάνια Πε 14 Νοεμβρίου 10.45
11 Αλάνια Βαλντάνο 2 Πε 14 Νοεμβρίου 12.00
12 Ε.Τ.Τ. 7 Ελπίδα Πε 14 Νοεμβρίου 12.00
13 (Ν)τοπατζήδες Αλκοολικοί Αστέρες Τρ 19 Νοεμβρίου 10.45
14 Δημοσιοβλάχοι Παραλίες Τρ 19 Νοεμβρίου 10.45
15 Παραλίες (Ν)τοπατζήδες Τρ 19 Νοεμβρίου 12.00
16 Αλκοολικοί Αστέρες Δημοσιοβλάχοι Τρ 19 Νοεμβρίου 12.00

 

* Το πρόγραμμα αγώνων των υπόλοιπων ομάδων θα ακολουθήσει προσεχώς.

Όλοι οι αγώνες γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο, Ιππώνακτος 36 Ν. Κόσμος.