δισφαιρίσεις xi

Διεθνείς συμμετοχές

Tranlate Language

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

 

 

 

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα απεικονίζεται η προγραμματιζόμενη εξέλιξη της διοργάνωσης κι ακολουθεί το πρόγραμμα των αρχικών αγώνων.

Το πρωτάθλημα Μπάσκετ θα συνεχιστεί στη τελική φάση των 16 ομάδων με δυο εκδοχές, την κανονική αφενός κι αφετέρου μια καινοτόμο. Όλες οι ομάδες προγραμματίζεται να αγωνιστούν υπό αμφότερες τις εκδοχές από μια τουλάχιστον φορά. Ενδέχεται να αγωνιστούν και παραπάνω, εφόσον δεν αποκλειστούν κατόπιν ήττας, ενώ μπορούν να διακριθούν και στη μια και στην άλλη.

  • Όσοι συμμετέχουν σε αγώνα υπό την κανονική εκδοχή και πραγματοποιούν ήττα, στη συνέχεια αλλάζουν και προχωρούν υπό την καινοτόμο εκδοχή, φθάνουν δε μέχρι και τη φάση των 4 ομάδων, είτε εφόσον δεν ξαναχάσουν φθάνουν μέχρι και στους τελικούς.
  • Όσοι αντιστοίχως συμμετέχουν σε αγώνα υπό την κανονική εκδοχή και πραγματοποιούν ήττα, στη συνέχεια αλλάζουν και προχωρούν υπό την καινοτόμο εκδοχή, φθάνουν δε μέχρι και τη φάση των 4 ομάδων, είτε επίσης εφόσον δεν ξαναχάσουν μέχρι και στους τελικούς.
  • Όσοι εκ των συμμετεχόντων κατόπιν ήττας τους δεν επιθυμούν να συνεχίσουν, αποκλείονται από τη διοργάνωση.