Διεθνείς συμμετοχές

Tranlate Language

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εντός: Καλή τύχη» και αντλεί τη θεματική του από την περιοχή του Δουργουτίου. Οι εισηγητές του είναι οι φωτογράφοι Γιώργος Καραηλίας, Γιώργος Πρίνος και Παύλος Φυσάκης. Θα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές προσεγγίσεις της φωτογραφίας, όσο και πρακτικές, καθώς η ομάδα των συμμετεχόντων θα επισκεφτεί το Δουργούτι με σκοπό να το «χαρτογραφήσει» με εικόνες. Η ομάδα των συμμετεχόντων θα αποτελείται από 10 κατοίκους της περιοχής αλλά και άλλους 10 από διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Οι ηλικίες στις οποίες απευθύνεται το εργαστήριο είναι 18 – 35 ετών. Οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να έχουν φωτογραφική μηχανή ή να έχουν παρακολουθήσει άλλα αντίστοιχα σεμινάρια στο παρελθόν.

Περιλαμβάνει 12 συναντήσεις, καθώς επίσης τη διοργάνωση μίας ανοιχτής παρουσίασης στην περιοχή με βάση το υλικό που θα έχει προκύψει. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του εργαστηρίου είναι 25 Φεβρουαρίου, 4 και 18 Μαρτίου, 1, 8, 15 και 22 Απριλίου & 6, 13, 20 και 27 Μαΐου, 3 Ιουνίου 2019, ενώ οι ώρες 17:00 – 21:00. Η συμμετοχή σε αυτό θα είναι δωρεάν.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 Για την υποβολή αιτήματος συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να στείλουν αίτηση ενδιαφέροντος στο education@sgt.gr, που να αναγράφει τους λόγους για τους οποίους θέλουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο, καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 150 λέξεις), στο οποίο να αναφέρεται αν είναι κάτοικοι Δουργουτίου/Νέου Κόσμου ή κάποιας άλλης περιοχής, καθώς και ποια είναι η σχέση τους με τη φωτογραφία. 

Θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής με βάση τα παραπάνω.