δισφαιρίσεις xi

Διεθνείς συμμετοχές

Tranlate Language

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Το «katatopia festival» διοργανώνεται από το Αμίλλημα Ερευνητικό Κέντρο Παιχνιδιού & Άσκησης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, σε συνεργασία με πολλά άλλα Πανεπιστήμια, Δήμους και λοιπούς φορείς, εστιάζει δε στην καινοτομία και στην επινόηση, είτε στην ανανέωση της παράδοσης.

Η σπουδαία σημασία των παραπάνω ως προς την εξέλιξη και την ανάπτυξη, έχει ποικιλοτρόπως τονιστεί από πολλές και διάφορες πλευρές, αν και δεν δείχνει τόσο αυτονόητη στις πρακτικές της παιγνιώδους ασκητικής.

Η διεξαγωγή του διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες:

α) δισφαιρίσεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος των ευρύτερων δυνατών σφαιρίσεων και παραπέμπουν σε αγωνίσματα που διεξάγονται με δυο μπάλες, πανομοιότυπες ή διαφοροποιημένες, με σύγχρονη ή εκ περιτροπής κυκλοφορία τους, σύμφωνα με την εκάστοτε δισφαίριση

β) nemesimarathon, που συνδέεται με τη νομή της ανθρώπινης προσπάθειας σε διάφορα αγωνίσματα αντοχής, όχι προκειμένου να εκπέσουμε σε λιγότερη προσπάθεια, μα έτσι ώστε να την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική, ή ενδεχομένως και να την αυξήσουμε όπου κρίνεται σκόπιμο.

γ) αγώνες φιλότητας & ισοτιμίας, που είναι οι πλέον δοκιμασμένοι και καθιερωμένοι αγώνες της διοργάνωσης και σχετίζονται με αγωνίσματα περιοχής, καθώς και τη νομή του χώρου σε αυτά. Διεξάγονται κάθε χρόνο περί τις 9 Μαίου, επετειακή "Παγκόσμια ημέρα της Ευρώπης", καθώς και ημέρα νίκης ενάντια στο Ναζισμό.

Είναι πολλοί και διάφοροι οι σχεδιαστικοί σκοποί που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μια καινοτομική διοργάνωση. Αναφέρονται ενδεικτικά: η συνοχή ομάδων κι ατόμων διαφορετικής προέλευσης ως δηλ. αυτή που επιδιώκεται στο πλαίσιο της Ε.Ε. είτε άλλων ενώσεων κρατικών είτε περιφειακών, η μείωση των ανισοτήτων και η εξισορρόπηση ποικίλων ανεπιθύμητα άνισων δυνάμεων, η διερεύνηση πολλών εναλλακτικών δυνατοτήτων παιχνιδιού και άσκησης.

Το «katatopia festival» έχει ως κύριο άξονά του την εισήγηση τρόπων υπό τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αγωνιστικά η καλύτερη μεταχείριση γυναικών και ανδρών. Όλες οι θεματικές του μπορούν να διεξαχθούν με την υπό διαφορετικές χωροχρονικές συνθήκες ξεχωριστή συμμετοχή, των ανδρών μόνον, είτε των γυναικών μόνον, όπως συμβαίνει κατά κόρον σε τόσες διοργανώσεις. Αντίθετα κάπως από το κυρίαρχο ρεύμα, προκρίνουμε την κοινή και ισότιμη συμμετοχή ανεξαρτήτως φύλου, υπό κοινές συνθήκες, καθώς στους αγωνιστικούς χώρους της συγκεκριμένης διοργάνωσης, άνδρες και γυναίκες θα θεωρούμαστε ως συμβατοί και ομότιμοι. Δεν το παραβλέπουμε ακόμη κι εκεί που αγωνιζόμαστε ξεχωριστά καίτοι μπορούμε να αγωνιστούμε μαζί.

Για τις επιμέρους προκηρύξεις μπορείτε να ενημερωθείτε από τους σχετικούς ηλ. σύνδεσμους, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης μαζί μας για να εκδηλώσετε το ειδικότερο ενδιαφέρον σας.