Το «katatopia festival» διοργανώνεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και το Αμίλλημα Ερευνητικό Κέντρο Παιχνιδιού & Άσκησης, σε συνεργασία επίσης με πολλά άλλα Πανεπιστήμια, Δήμους και λοιπούς φορείς.

Εστιάζει στην καινοτομία και στην επινόηση, ή και στην ανανέωση ορισμένων παράδοσεων.

Η διεξαγωγή του διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες:

α) πολυσφαιρίσεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος των ευρύτερων δυνατών σφαιρίσεων και παραπέμπουν σε αγωνίσματα που διεξάγονται με περισσότερες από μια μπάλες, πανομοιότυπες ή διαφοροποιημένες, με σύγχρονη ή εκ περιτροπής κυκλοφορία τους, σύμφωνα με την εκάστοτε περίσταση.

β)nemesimarathon, που συνδέεται με τη νομή της ανθρώπινης προσπάθειας σε διάφορα αγωνίσματα αντοχής, όχι προκειμένου να εκπέσουμε σε λιγότερη προσπάθεια, μα έτσι ώστε να την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική, ή ενδεχομένως και να την αυξήσουμε όπου κρίνεται σκόπιμο.

γ) αγώνες φιλότητας & ισοτιμίας, που είναι οι πλέον δοκιμασμένοι και καθιερωμένοι αγώνες της διοργάνωσης και σχετίζονται με αγωνίσματα περιοχής, καθώς και τη νομή του χώρου σε αυτά.

Διεξάγονται στην Αττική ή κ.α., κατά κανόνα περί τις 9 Μαίου, επετειακή "Παγκόσμια ημέρα της Ευρώπης", καθώς και ημέρα νίκης ενάντια στο Ναζισμό.

Το «katatopia festival» έχει ως κύριο άξονά του την εισήγηση τρόπων υπό τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αγωνιστικά η καλύτερη μεταχείριση των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου. Δεν το λησμονούμε ακόμη κι εκεί που αγωνιζόμαστε ξεχωριστά ως άνδρες και γυναίκες, παρότι μπορούμε να αγωνιστούμε μαζί κι ως ίσοι.

Για τις επιμέρους προκηρύξεις μπορείτε να ενημερωθείτε από τους σχετικούς ηλ. σύνδεσμους, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης μαζί μας για να εκδηλώσετε το ειδικότερο ενδιαφέρον σας.

Tελευταία νέα

 

Κύριο Μενού

Open menu

Διεθνή Ενδιαφέροντα