δισφαιρίσεις xi

Διεθνείς συμμετοχές

Tranlate Language

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, ειδικώς μάλιστα στα

Πανεπιστήμια Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών όπως αναγράφεται και στον πλήρη τίτλο του

Ιδρύματός μας, αποφασίσαμε να πρωτοτυπήσουμε στον τρόπο που διεξάγουμε τις διοργανώσεις

των ομαδικών αθλοπαιδιών μας στο Γυμναστήριο του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας διοργανώνουμε Πρωτάθλημα Μπάσκετ μεταξύ φοιτητικών

ομάδων, όπου πέραν των γνωστών κανονισμών του Αγωνίσματος θα επιτρέπεται στις αντίπαλες

ομάδες να καταθέσουν κι επιπλέον προτάσεις όρων που επιθυμούν να ισχύσουν στο επικείμενο

παιχνίδι τους, το οποίο δικαιούνται εξίσου να καθορίσουν.

 

Το φετινό πρωτάθλημα Μπάσκετ θα διεξαχθεί δηλαδή κατά τρόπο που να προτρέπει όλους τους

αγωνιζόμενους φοιτητές-τριες να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά τους όρους συμμετοχής τους.

Επιπλέον θα διευρυνθεί η διοργάνωση, με την ελεύθερη συμμετοχή φοιτητών-τριών από τα

εγχώρια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αρκεί βεβαίως να δηλωθούν εκ των προτέρων.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1] Να συγκροτήσουν τις ομάδες τους και να εκλέξουν έναν εκπρόσωπο – «αρχηγό».

2] Οι εκπρόσωποι των ομάδων να προσέλθουν στο Γυμναστήριο ή να τηλεφωνήσουν

 και να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής μέχρι

 

την Πέμπτη 25 / 11 / 2010, ώρα 13.30, ώστε:

 

α) Να γνωρίσουμε πόσες ομάδες θα συμμετάσχουν

β) Να γίνει η κλήρωση και να δρομολογηθεί το πρόγραμμα

των αγώνων, που θα οριστούν κατά την παραπάνω ημερομηνία.