δισφαιρίσεις xi

Διεθνείς συμμετοχές

Tranlate Language

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

 

 

α/α Ομάδα α΄ Ομάδα β΄ Όμιλος Αποτέλεσμα Ημερμομηνία Ώρα
9 Ντριμ Τημ 7 Νάνοι & 4Χ Α 3-0 06/12/12 10.30
10 Κοινωνιολόγοι Φαμπ 4 Β 2-3 06/12/12 11.30
11 Παραλίες Ντίτζιταλ Γ 3-1 11/12/12 10.30
12 Οχτάστεροι Ψηλορείτες Δ 3-1 11/12/12 11.30
13 Έπεα Πτερόεντα Μούτσοι Α 0-3 13/12/12
10.30
14 Αγγουρίδες Ντάφις Β 3-0 13/12/12 11.30
15 Μινεζότα Τίνκερμπελς* Πικ & Τρομ Γ 0-3 18/12/12 10.30
16 Χαρισ-ματικοί Πλατυέλμινθες Δ 3-1 18/12/12 11.30
17

Ντριμ Τημ

Μούτσοι Α 3-0 20/12/12 10.30
18 Φαμπ 4 Αγγουρίδες Β 3-0 10/01/13 11.30
19 Αλάνια Ντίτζιταλ Γ 3-2 11/01/13 10.30
20 Οχτάστεροι Χαρισ-ματικοί Δ 2-3 15/01/13
10.30
21 Παραλίες Πικ & Τρομ Γ 3-1 15/01/13 11.30
22 Έπεα Πτερόεντα 7 Νάνοι & 4Χ A 1-3 22/01/13 10.30

 

 

 

* Η ομάδα Μινεζότα Τίνκερμπελς αποκλείεται από τη συνέχεια του Τουρνουά.

Ο Γ΄ όμιλος θα συνεχίσει κανονικά σαν όμιλος 4 ομάδων με 6 παιχνίδια.

 

 

 

Μετά το τέλος της Εξεταστικής η φάση των ομίλων συνεχίστηκε ως εξής:

 

 

 

α/α Ομάσδα α΄ Ομάδα β΄ Όμιλος Αποτέλεσμα Ημερομηνία Ώρα
23 Ψηλορείτες Πλατυέλμινθες Δ 0-3 19/02/13 10.30
24 Αγγουρίδες Κοινωνιολόγοι Β 3-0 19/02/13 11.30
25 Ντριμ Τημ Επέα Πτερόεντα Α 0-3 21/02/13 10.30
26 Φαμπ 4 Ντάφις Β
2-3
21/02/13 11.30
27 7 Νάνοι & 4Χ Μούτσοι Α 1-3 26/02/13 10.30
28 Οχτάστεροι Πλατυέλμινθες Δ 0-3 26/02/13 11.30
29 Ντίτζιταλ Πικ & Τρομ Γ 3-2 28/02/13 10.30
30 Παραλίες Αλάνια Γ 3-1 28/02/13 11.30
31 Ντάφις Κοινωνιολόγοι Β 3-0 05/03/13 10.30
32 Ψηλορείτες Χαρισματικοί Δ 0-3 05/03/13 11.30
33 Αλάνια Πικ & Τρομ Γ 0-3 07/03/13 10.30