Διεθνείς συμμετοχές

Tranlate Language

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Έναρξη μαθημάτων γι αρχαρίους

Πέμπτη 6 Μαρτίου, ώρα 15.30

καθώς και κάθε Τρίτη - Πέμπτη την ίδια ώρα στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Παντείου

 


 

Τί είναι το AIKIDO.

Το AIKIDO (Αϊκίντο) είναι μία πολεμική τέχνη.

Με την κατάλληλη εξάσκηση παρέχει τα εφόδια για την αντιμετώπιση μίας σύγκρουσης.

Εξάσκηση στο AIKIDO.

• Η εξάσκηση στο AIKIDO είναι συνεργατική και όχι ανταγωνιστική.

• Η εξάσκηση γίνεται μέσω παραδειγμάτων. Οι προφορικές επεξηγήσεις είναι περιορισμένες, και οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητάς τους.

• Η επισημότητα και το πρωτόκολλο χρησιμοποιούνται ως ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο που σκοπό του έχει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της ευαισθησίας πέρα από ένα απλώς φυσικό επίπεδο.

Είναι το AIKIDO αποτελεσματικό.

Η τεχνική βάση του AIKIDO περιλαμβάνει εξάσκηση σε τεχνικές ακινητοποίησης, ρίψεων και λαβών. Ειδικές μέθοδοι εξάσκησης χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί ολοκληρωτικά το σώμα του επιτιθέμενου. Επιπρόσθετα, το AIKIDO δίνει έμφαση στη μάθηση βασικών αρχών, όπως:

• Ο έλεγχος της απόστασης .

• Ο έλεγχος του χρονισμού.

• Ο έλεγχος της ισορροπίας .

• Η συνολική αντίληψη όλων των πτυχών μίας καταστάσεως.

• Αδύνατα σημεία και «ανοίγματα»: πώς να περιορίζονται τα δικά σας και πώς να εκμεταλλεύεστε εκείνα των αντιπάλων σας .

 

Τα οφέλη του AIKIDO.

• Ολοκληρωμένη άμυνα εναντίον επιθέσεων.

• Αντοχή, ταχύτητα αντιδράσεων, ευελιξία, καλή φυσική κατάσταση και υγεία.

• Βελτιωμένη στάση. • Αύξηση της συγκέντρωσης, της αντίληψης και της παρατηρητικότητας.

• Ήρεμο πνεύμα και αυξημένη αυτοπεποίθηση.

• Νέα «ξυπνήματα» και ενοράσεις ως προς την αυτογνωσία μας.

• Η εξάσκηση στο AIKIDO μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ίδια αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και τη φυσική δύναμη.